Zakup aplikacije

V Pro-Eco nudimo najem aplikacije Euro-Office s samostojnim strežnikom. Osnovni paket zajema do 10 uporabnikov, samostojni strežnik in neomejeno uporabniško podporo. Vzpostavitev programa, za?etne nastavitve in enodnevno izobraževanje uporabnikov se obra?una v višini enomese?nega najema aplikacije.

Zakup aplikacije zajema:


Aplikacija Euro-Office

VPS strežnik

Uporabniška podpora

Dnevna varnostna kopija podatkov

Brezpla?ne posodobitve

Vzpostavitev programa in usposabljanje uporabnikov

Najem aplikacije Euro-Office do 10 uporabnikov

150,00 €

Dodatnih 10 uporabnikov

100,00 €


*Pogoji najema: Najemnina za program se pla?uje mese?no vsaj 8 dni pred za?etkom meseca. Zakup aplikacije je možen za minimalno 1 leto.


Naro?ilnica

Zahtevano *

 12 mesecev   24 mesecev   36 mesecev 

  Refresh Captcha