Euro | Office

Kontaktirajte nas: info@pro-eco.si

Naro?ilo

Funkcionalnosti programa Euro-Office Projekti
Sreda, 14 November

Projekti

  • PDF

Projekti so del poslovnega vsakdana, zato jih je smotrno informacijsko podpreti in s tem zagotoviti nemoteno izvedbo in nadzor nad izvajanjem. V Pro-Eco smo za potrebe vodenja klasi?nih in evropskih projektov izdelali modul Projekti, ki združuje deset letne izkušnje na podro?ju vodenja evropskih projektov. V projektnem modulu vnesemo projekt, ki ga stroškovno in terminsko planiramo, tekom projekta pa vnašamo realizirane stroške in stroške dela, ki se odražajo v projektnih poro?ilih, ki nam pomagajo nadzirati potek izvajanja. Projekt in njegovo izvajanje sta grafi?no prikazana v ganttogramu. Evidentiranje opravljenega dela je preprosto in ?asovno nezahtevno. Modul podpira vodenje klasi?nih in evropskih projektov za pridobivanje nepovratnih sredstev, ki zahtevajo posebno predpisano metodologijo. Posebnost modula se kaže prav v funkcionalnostih, ki podpirajo metodologijo evropskega projektnega vodenja.

Naro?ilo

Aplikacijo lahko naro?ite preko telefona, pošte ali spletnega obrazca.


Spremljajte nas

Prijavite se na RSS novice ali nas obiš?ite na naši Facebook strani.

Pro | Eco d.o.o.

Vodovodna 99a
1000 Ljubljana
telefon: +386 40 270277
e-pošta: info@pro-eco.si